Charakterystyka sufitów podwieszanych


W architekturze i budownictwie sufit określany jest jako spodnia, widoczna od zewnątrz powierzchnię stropu, stropodachu lub łupiny. Biorąc pod uwagę ukształtowanie oraz wykończenie tej powierzchni wyróżnia się sufity gładkie, żebrowane oraz kasetonowe Sufit podwieszany jest to natomiast sufit o lekkiej konstrukcji, który umieszcza się poniżej stropu tworząc przez to specjalną przestrzeń określaną jako przestrzeń technologiczna na instalacje. Sufity podwieszane stosowane są także w celach obniżenia wysokości pomieszczenia. Sufity tego typu najczęściej stosowane są w budynkach użyteczności publicznej, coraz częściej są jednak stosowane także w budownictwie mieszkaniowym. Poniżej dolnej powierzchni stropu lub konstrukcji dachu montowane są także sufity zwane napinanymi. W tym przypadku powłoka wykonana z folii mocowana jest do listew, które mocuje się na ścianach bocznych pomieszczenia. W każdym z przypadków sufitu podwieszanego zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowany może być tylko sufit niepalny oraz nie stanowiący zagrożenia w czasie pożaru. wymogi te mają w sposób oczywisty odniesienie do używanych materiałów oraz faktury pokrywającej jego powierzchnięBiorąc pod uwagę rodzaj stosowanego rozwiązania konstrukcyjnego sufity podwieszane podzielić można na monolityczne oraz modularne. Monolityczne posiadają jednorodną powierzchnię a dostęp do powierzchni podsufitowej zapewniają otwory rewizyjne. Najczęściej spotykane są sufity podwieszane z płyt gipsowo- kartonowych. Sufity modułowe charakteryzuje natomiast podział powierzchni sufitowej na określone moduły, co zapewnia dostęp do przestrzeni sufitowej w dowolnym miejscu. Zależnie od używanych materiałów wyodrębnia się natomiast sufity podwieszane gipsowe, mineralne, metalowe, drewniane i drewnopochodneW konstrukcjach sufitów podwieszanych wykonywanych z użyciem płyt gipsowo – kartonowych wykorzystywane są możliwości oraz cechy charakterystyczne tych płyt. Jak omawia Hanusach płyty kartonowo – gipsowe wykorzystywane obecnie powszechnie do montażu na konstrukcji nośnej ścian montowanych, wykładzin ściennych i stropowych jako sufity podwieszane tworzą wraz elementami mocującymi i łączącymi konstrukcje zespolone, które pomimo małego ciężaru posiadają dostateczną wytrzymałość oraz spełniają wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej, przeciwdźwiękowej i cieplnej a puste przestrzenie nadają się do umieszczania w nich wszelkiego rodzaju instalacji Sufity podwieszane charakteryzuje więc wytrzymałość, spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej, cieplnej oraz przeciwdźwiękowej, ułatwiają montowanie instalacji oraz dostosowywanie wnętrza do indywidualnych potrzeb użytkowników pomieszczeń co znajduje szerokie zastosowania przy projektowaniu wnętrz.
Zobacz również: płynne membrany.